6:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

7:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

8:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

11:00

AKTUEL-KURDÎ

in Kurdish

12:00

HAWARGEH Û JENÎ

Hawargeh û Jenî

in Kurdish

12:00

ŞOPÊN JIYANÊ

in Kurdish

13:00

HAFTANIN ODAĞI

in Kurdish

14:00

SÎBER

in Kurdish

15:00

AXBAR-EREBI

in Kurdish

16:00

HABER-TIRKI

in Kurdish

16:55

TARIHTE BUGÜN

in Kurdish

17:00

NÛÇE-KURDÎ

in Kurdish

18:00

NEFIS AL DAR

in Kurdish

18:00

HEBARI

هباري

in Kurdish

19:00

TOVÊN JINEOLOJÎ KURMANCÎ

in Kurdish

20:00

HELEB

in Kurdish