12:00

AKTUEL-KURDÎ

in Kurdish

14:00

HAWARGEH Û JENÎ

Hawargeh û Jenî

in Kurdish

15:00

BERNAMEYA TAYBET KURDÎ

in Kurdish

16:00

AXBAR-EREBI

in Kurdish

18:00

NUCE-KURDI

in Kurdish