6:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

7:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

8:00

BER BI ROJÊ

in Kurdish

9:00

XALXALOK

in Kurdish

11:00

AKTUEL-KURDÎ

in Kurdish

12:00

JIYANEK BI WATE

in Kurdish

13:00

KANIYA DEBARÊ

in Kurdish

15:00

AXBAR-EREBI

in Kurdish

16:00

HABER-TIRKI

in Kurdish

16:55

TARIHTE BUGÜN

in Kurdish

17:00

NÛÇE-KURDÎ

in Kurdish

17:45

ÇÎROKÊ ÇIVANOKÊ

in Kurdish

18:00

BERNAMEYA TAYBET KURDÎ

in Kurdish

19:00

PIRSYARGEH

in Kurdish

20:00

PÊŞENG

in Kurdish