NÛÇEYÊN DAWÎ

CIVAKÎ

DENGÊ KOLANAN

DENGÊ KOLANAN

NÛROJ

RAYWANE

KEVÎ

NÛROJ

ÇANDÎ

BERÇEM

BERÇEM

ÇANDA ME

ÇANDA ME

RENG Û XÊZ

SIYASÎ

GOTÛBÊJ

NÛVEJÎN
NÎVEND
SÎMÛRG

PORTRE

JIYANEK BI WATE

ÇIRAYÊN AZADIYÊ
WARÊ DAKÊ
JIYANEK BI WATE
PÊŞENG
PÊŞENG
PÊŞENG
PÊŞENG
SIYA DÎROKÊ
JI KU HAT
ŞOPÊN JIYANÊ
SIYA DÎROKÊ