Werzîş

WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 28 BEŞA 150
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 26 BEŞA 151
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 25 BEŞA 149
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 24 BESA 143
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 21 BES..A 142
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 19 BEŞA 141
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 18 BEŞA 139
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 17 BESA 138
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 13 BEŞA 136
WERZÎŞ

WERZÎŞ

Bêrîvan Kizil 2023 07 12 BEŞA 135