RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel PORTRE BI ŞÎN Û MOR
RENG Û XÊZ
RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel 2023 09 17 LAŞ JIN
RENG Û XÊZ
RENG Û XÊZ
RENG Û XÊZ
RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel DU JIN LI SER DARÊ DIXWÎNIN
RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel 2023 08 06 KÛRSÎ
RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel 2023 07 23 DÛ JIN
RENG Û XÊZ

RENG Û XÊZ

Şevîn Yel 2023 07 16 MANZARA KÛRSÎ