JI KOBANE WENEXEZ NARIN EBDI RABIA ETO
JI KOBANE RABIA ETO AMEDEKARIYA MIHRICANA ARIN MIRKAN
JI KOBANI RABIA ETO LI SER ZANINGEHEN KOBANI SERIN MISLIM PERGIN HESEN
JI KOBANI ERISEN DEWLETA TIRK SER SIVILAN SARA XELIL CUMANA MISKO RABIA ETO JD
JI KOBANE KAR U XEBATEN NAVENDA JINEOLOJI KOBANI DENIZ FIRAT ROZIF EHMED RABIA ETO
JI KOBANE DAGIRKERIYA DEWLETA TIRK BERIVAN HESEN FIRYAZ BERKEL RABIA ETO
JI KOBANI RABIA ETO DENGBEJ SEMSE MIHEMED TAHIR XEBATEN HUNERI FOLKLORE JD
JI KOBANE XEBATEN MALA JIN SEHA MISTEFA SEMIRE EHMED RABIA ETO
JI KOBANE ERISEN DAGIRKERIYE MIZGIN XELIL FELEK YUSIF RABIA ITO
JI KOBANE BELAVBUNA VIRUSA KORONA DR EDNAN DR SIRIN RABIA ETO