HILMA AXÊ

HILMA AXÊ

Xezne Celal GUNDÊ BÎR REŞÊ YÊ KOBANÎ
HILMA AXÊ

HILMA AXÊ

Xezne Celal KOBANÎ GUNDÊ MIŞKO
HILMA AXE KOBANI GUNDE XERAB RAST XEZNE CELAL
HILMA AXE KOBANI GUNDE DERBENOB XEZNE CELAL DUBARE
HILMA AXE KOBANI GUNDE MIXARAC XEZNE CELAL
HILMA AXE KOBANI GUNDE QEBECUXA MEZIN XEZNE CELAL
HILMA AXE KOBANI GUNDE ELISARE XEZNE CELAL
HILMA AXE GUNDE GIRIK XEZNE CELAL
HILMA AXE KOBANE GUNDE BUBANE XEZNE CELAL
HILMA AXE XEZNE CELAL GUNDE SELIM KOBANI