DESTKAR BALIF XEMILANDIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR CERCEVE XEMILANDIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR PECETELIK CEKIRIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR JI HALATAN VAZO XEMILANDIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR DAR XEMILANDIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR JI LEPIK BEBEK CEKIRIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR CEKIRINA CARCEBE YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR XEMLA DIWAR CEKIRIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR JI BIZMAR PANO CEKIRIN YILDIZ ORHAN YARAR
DESTKAR ATKI CEKIRIN YILDIZ ORHAN YARAR