Nîvro

NÎVRO

NÎVRO

| Teko Jin
NÎVRO

NÎVRO

| Zeynep Murad
NÎVRO

NÎVRO

| Esmer Tunç Felek Babûr Agirî Îbrahîm
NÎVRO

NÎVRO

| Ceylan Akça Arzu Temo Loristan Derweş
NÎVRO

NÎVRO

| Lençe Xurşît
NÎVRO

NÎVRO

| Sevdet Batmanî Munevver Karademîr
NÎVRO

NÎVRO

| Ruken Demîr Seyda Maruf
NÎVRO

NÎVRO

| Tuba Yilmaz Elîf Sever
NÎVRO

NÎVRO

| Aslixan Tîmur Bêrîvan Şaho
NÎVRO

NÎVRO

| 2024 06 24 Ayşe Efendî Qûmrî Alkîş Sultan Yaray