NÎVRO

NÎVRO

ŞEVÎN SINCAR
NÎVRO

NÎVRO

ŞEVÎN SINCAR
NÎVRO

NÎVRO

AMARGÎ ARHAT Û XANÊ AGAL
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 29 AVESTA AYDIN FIKRIYE FERHO DILARA NURHAK
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 28 AVESTA AYDIN AYSEL AVESTA MUNEVVER KARADEMÎR
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 27 AVESTA AYDIN ZUBEYDE ZUMRUT LORISTAN DERWÎŞ 11 59
NÎVRO

NÎVRO

HATÎCE KANDAL
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 25 AVESTA AYDIN ZÎLAN HESEN
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 22 AYSEL AVESTA AYDIN
NÎVRO

NÎVRO

2023 09 21 AVESTA AYSEL AYDIN