DEMÊ ESTANEKAN
DEMÊ ESTANEKAN
DEMÊ ESTANEKAN
DEMÊ ESTANEKAN
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Hîlal Kara PELÊN PIRTÛKAN JI ÇI ÇÊDIBIN
XEYALOK

XEYALOK

Evîndar Dulek DERS 14
ÇÎROKÊ ÇÎVANOKÊ
XALXALOK
ÇÎROKÊ ÇÎVANOKÊ
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Hîlal Kara XEYALÊN ZAROKAN