HEZA PEYVAN CANDA TESIYE NERGIZ ISMAIL CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN WATEYE KEN EVIN PASO CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN CANDA TILILI NEWFA ELI CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN CANDA HIBIRIYE CI YE REMZIYA MIHEMED CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN CIHAN MURAD HELIN HECI CAND U BANDORA WE LI SER JINAN
HEZA PEYVAN JINA BI HEZ CIMA BI MERBUN TEN PENASEKIRIN RIHAN TEMO CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN KUSTINA JINAN HEVIDAR XALID CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN EVIN U EVINDARI ZOZAN SIMA CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN JINEOLOJI ZOZAN SIMA CIHAN MURAD
HEZA PEYVAN TIB U DERMANA XWEZAYI HEVIDAR HEREKOL CIHAN MURAD