SIMURG YILDIZ DOGANAY SAFIYE AKDAG
SIMURG FINCE AKMAN SAFIYE AKDAG
SIMURG AYHAN SAHIN SAFIYE AKDAG
SIMURG RENGIN ERGUL SAFIYE AKDAG
SIMURG SAFIYE AKDAG AYFER EROGLU DAYIKA EMINE EROGLU
SIMURG BERIVAN TATLI SAFIYE AKDAG
SIMURG EMINE CAYNAK SAFIYE AKDAG
SIMURG SAFIYE AKDOGAN DAYIKA MELEHAT BATMANE
SIMURG SAFIYE AKDAG SULTAN ANA XUSKA SAKIR AKKURD
SIMURG MERYEM ESKARA SAFIYE AKDAG