SÎMÛRG

SÎMÛRG

Medya Bal | Ssafiye Devîren
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Medya Bal | Hanîfe Akpolat
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Medya Bal | Gulê Taşli
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | 2024 04 27 Sofya lagaş Safîye Baynat
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Sofya Alagaş Turkan Gul
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Hediye Tufan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Nazê Bahadir
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Kurdistan Aslan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Kurdistan Aslan
SÎMÛRG

SÎMÛRG

Safiye Alagaş | Mulkiye Dursun