Şengilok

ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | vê carê hun wênekêş in
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Zûgotin
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | kêfxweşî û xemgînî
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Beşa 11
ŞENGILOK
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Beşa 10 ~ zivistan
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Zûgotin
ŞENGILOK
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Bwşa 8
ŞENGILOK

ŞENGILOK

Mizgîn Kara | Beşa 7 ~ Hevaltî