BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU BERIVAN SAHO BANU HELEPCEYI BERIVAN KIZIL
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU SIRIN MEHYEDIN
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU EVIN PASO BERIVAN KIZIL
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU
BER BI ROJE EFSER SIDRA MEMO
BER BI ROJE EFSER SERHANOGLU
BER BI ROJE EFSER BESRA U?ZUN
BER BI ROJE AVESTA AYDIN EMINE INAN BERIVAN KIZILmp