ÇIRAYÊN AZADIYÊ
JIYANEK BI WATE
JIYANEK BI WATE
PORTRE

PORTRE

| Zin Doxa
ÇIRAYÊN AZADIYÊ
JIYANEK BI WATE
JIYANEK BI WATE
ÇIRAYÊN AZADIYÊ
JIYANEK BI WATE
ÇIRAYÊN AZADIYÊ