QAMISLO SEYEMIN KONFERANSA RAGIHANDINA JIN FERIDE ZADE EVIN SWED HEBUN OMER RUKEN CEMAL SINDA EKREM

QAMISLO SEYEMIN KONFERANSA RAGIHANDINA JIN FERIDE ZADE EVIN SWED HEBUN OMER RUKEN CEMAL SINDA EKREM