NÛÇE

NÛÇE

| 2023 11 30 AVESTA AYDIN
NÛÇE

NÛÇE

| 2023 11 29 AVESTA AYDIN
NÛÇE
NÛÇE
NÛÇE
NÛÇE
NÛÇE

NÛÇE

| bi Bêrîvan Tunç
NÛÇE

NÛÇE

| Rûken Akça
NÛÇE

NÛÇE

| bi Bêrîtan Guneş
NÛÇE