NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Meşa Rezgirtina Ji Vîne Re.
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Meşa Reygirtina Ji Vîne Re
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Meşa Wan
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Dayika Aştiye Meryem Soylu
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hisso Şehpa Nerîn Tecrît
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Tecrîd Çalaki
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Pajk Daxuyanî
NÛÇE

NÛÇE

| Bêrîvan Hesso Tecrît 40 Meh
NÛÇE

NÛÇE

| Berîvan Hesso Mexmur Çalakîya Nobete