PIRSA MIN DIRBESIYE PAQIJIYA SAREDARIYE HEMRIN OMER
JI DUR BESA DAWI DURKET SUREN
HILMA AXE KOBANI GUNDE XERAB RAST XEZNE CELAL
BERNAME HELEB WEHIDE MIHEMED SEBIHE SILEMAN
BERBANG ZOZAN TALATI LORISTAN DERWIS RAPERIN BEKIR CULYA KURDO
KANIYA DEBARE AMED JIYAN CAFE HAYAT OZMES GURBET ERCAN
PIRSA MIN GUNDE GIR HESAR PIRSA GUND AN BAJAR HEMRIN OMER
JI DUR DURKET SUREN
HELEB BERNAME KONGRA STAR ELIF HESEN ROSIN MUSA SEBIHE SILEMAN
BERBANG BERBANG ZOZAN TALATI LORISTAN DERWIS XEZNE CELAL RAPERIN BEKIR HOJIN HERIZ