SOPEN JIYANE CIROKA JIYANA ZELIXA MARINOSI
JI KU HAT KOLA
SIYA DIROKE ULRIKE MEINHOF
SOPEN JIYANE FATMA BABAT
JI KU HAT CAY
SOPEN JIYANE FEHIME DERYANI
JI KU HAT PEYKER
SIYA DIROKE MERZIYE REZZAZI
JI KU HAT TUWALET DESTAV
SIYA DIROKE VALENTINA TERESJKOVA