NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 22 Bêrîvan Hesso Loristan Derwîş Mexmur Nerîn Tecrîd
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 19 Bêrîvan Hesso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 18 Berîvan Hesso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 17 Berîvan Hisso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 16 Berîvan Hisso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 15 Berîvan Hisso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 15 Berîvan Hisso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 12 Bêrîvan Hesso
NÛÇE

NÛÇE

| 2024 04 11 Avesta Aydin
NÛÇE

NÛÇE

| Rûken Akça Afi.ife Kartal