BERNAMA TAYBET RIMELAN MIN KONFERANSA KOMELEYA GAZIYAN JD

BERNAMA TAYBET RIMELAN MIN KONFERANSA KOMELEYA GAZIYAN JD