NÛROJ

| 2024 05 14 Jiyan Xelîl Rojhilat Hesen Kafeya Jin

Latest From civaki

  • NÛROJ

    NÛROJ

    | 2024 05 13 Jiyan Xelîl Sîmav Xelîl Wênexêz
  • KEÇA MIN DIYÊ
A television from the side of women for women!
Weşana Zindî bi reya peykê:
Satellite: Nilesat 7° West
Frequency: 11.634 Vertical
Symbolrate: 27500
FEC: 5/6
Satellite: Hotbird 13° East
Frequency: 11.054 Horizontal
Sybolrate: 27500
FEC: 5/6

Latest

JINEOLOJÎ
NÎVRO
NÛÇE
REHEND
GOTÛBÊJ
ZAYÎNA SÊYEM