SITIYA EZ GUNDE DIGOR DAYIKA RIHAN KARE DIRUTINE DIKE
SITIYA EZ CEJNA CEMAYE BER QUBEYA AMADIN DAYE SERIN BESA
SITIYA EZ
SITIYA EZ DAYE FEHIME GUNDE DIGOR
SITIYA EZ DAYE SEVE QALA ZEHMETIYEN JIYANA XWE DIKE
SITIYA EZ CUMAYA EZIDIYAN
SITIYA EZ DAYE ZERIFE U HEVJINA WE QALA SERPEHATIYEN XWE DIKIN
SITIYA EZ DAYE ZEHRA
SITIYA EZ DAYE REWSE SALI BEHSA JIYAN FERMANE DIKE
SITIYA EZ DAYE SINEM QALA FERMANE DIKE