NÛÇE

| 2023 11 30 AVESTA AYDIN

Latest From nuce

  • NÛÇE

    NÛÇE

    | 21 02 2024
  • NÛÇE

    NÛÇE

    | KJK ~ Zimanê Dayikê Nasnameya Gelan E
A television from the side of women for women!
Weşana Zindî bi reya peykê:
Satellite: Nilesat 7° West
Frequency: 11.634 Vertical
Symbolrate: 27500
FEC: 5/6
Satellite: Hotbird 13° East
Frequency: 11.054 Horizontal
Sybolrate: 27500
FEC: 5/6

Latest

SITIYA ÊS
NÎVRO
NÛROJ
XALXALOK
ÇIRAYÊN AZADIYÊ
BERNAMEYA TAYBET